Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Ewelina Koszel

ZapraszamRadca Prawny Ewelina Koszel

specjalizująca się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, polegającej w szczególności na obsłudze bieżących spraw firmy, sporządzaniu i opiniowaniu umów, prowadzeniu windykacji wierzytelności, reprezentowaniu przedsiębiorców w postępowaniach sądowych oraz przed innymi instytucjami oraz przeprowadzaniu szkoleń dedykowanych. Doświadczenie zdobywała podczas pracy w trójmiejskich kancelariach adwokatów i radców prawnych m.in. przy obsłudze spraw spółek handlowych, tworzeniu podstaw prawnych współpracy między przedsiębiorstwami, udzielaniu porad prawnych w sprawach bieżących, reprezentacji przedsiębiorców w sporach z innymi przedsiębiorcami, sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych osób fizycznych, jak i osób prawnych.


Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie

prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa administracyjnego na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i sprawach pozasądowych.


Naszym celem jest zagwarantowanie

profesjonalnej obsługi prawnej oraz najpełniejsza realizacja oczekiwań Klientów w każdej powierzonej nam sprawie. Zespół Kancelarii posiada szeroką wiedzę merytoryczną i doświadczenie z wielu dziedzin prawa, które pozwala na stałą obsługę przedsiębiorstw, jak i współpracę przy realizacji konkretnych przedsięwzięć prawnych.


Oferujemy usługi na najwyższym poziomie merytorycznym

przy czym ceny usług zawsze dostosowujemy do możliwości finansowych naszych Klientów. Preferowane są następujące sposoby rozliczeń: godzinowy, ryczałtowy bądź godzinowo-ryczałtowy.