Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Ewelina Koszel

 

Przedsiębiorcy - Materiały


Rękojmia za wady fizyczne rzeczy – wskazówki dla przedsiębiorców.

Zamiany przepisów o rękojmi wprowadzone do kodeksu cywilnego w 2016 r. dość istotnie zmieniły uprawnienia przedsiębiorców. Zatem chcąc ułatwić przedsiębiorcom korzystanie z ich praw w przypadku stwierdzenia wady fizycznej rzeczy przedstawiamy możliwe sposoby obrony przysługujące przedsiębiorcy zgodnie z kodeksem cywilnym.


Pośrednicy Kredytu Hipotecznego a umowa agencyjna – co powinno się w niej znaleźć?

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017 r. (zwaną dalej: ustawą o kredycie hipotecznym) wprowadziła spore zmiany w funkcjonowaniu rynku kredytów hipotecznych, nakładając na podmioty na nim działające istotne obowiązki i ograniczenia. Jedną ze znaczących wprowadzonych zmian jest dokładne określenie wymogów jakie musi spełniać podmiot, chcący zostać pośrednikiem kredytu hipotecznego lub agentem...