Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Ewelina Koszel

 

Sprawy Gospodarcze

Zakres wykonywanej przez Kancelarię obsługi prawnej jest zawsze indywidualnie ustalany z Klientem. Nasza pomoc może przybrać formę zarówno jednorazowych czynności związanych z danym obszarem, jak i długotrwałej współpracy dostosowanej do profilu przedsiębiorstwa. Jako profesjonalni pełnomocnicy udzielamy pomocy zarówno przedsiębiorcom prowadzącym działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w formie spółek handlowych. Ponadto Kancelaria podejmuje również czynności z zakresu prawa gospodarczego na rzecz fundacji i stowarzyszeń.


W określonych powyżej ramach świadczymy pomoc prawną w szczególności w następujących obszarach:

opracowywanie i opiniowanie umów,

uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami,

reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach sądowych,

obsługa windykacji wierzytelności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym,

reprezentowanie przedsiębiorców przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami,

opracowywanie i przygotowanie wniosków i dokumentacji w postępowaniu przed Krajowym Rejestrem Sądowym,

opracowanie zabezpieczeń transakcji handlowych,

obsługa spraw z zakresu prawa autorskiego,

tworzenie i rejestracja spółek oraz doradztwo w zakresie zamiany umowy spółki,

przygotowanie i obsługa obrad zgromadzeń wspólników i zebrań akcjonariuszy, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń organów spółek, opracowywanie dokumentacji korporacyjnej.


SUKCESJA W BIZNESIE

Chcąc zapewnić naszym Klientom profesjonalną pomoc prawną na każdej płaszczyźnie pomagamy również rodzinnym przedsiębiorstwom uregulować sprawy związane z sukcesją przedsiębiorstwa (obejmujące m.in. kwestie z zakresu prawa spadkowego, prawa spółek handlowych, prawa rodzinnego).