Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Ewelina Koszel

 

Sprawy z zakresu Prawa PracyReprezentacja Pracodawców

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy dla pracodawców, obejmujących między innymi:

opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o zakazie konkurencji, umów dotyczących ponoszenia kosztów szkolenia pracowników, czy też umów o odpowiedzialności materialnej pracowników,

przygotowywanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, zakładowych funduszy świadczeń socjalnych

innych wymaganych dokumentów w stosunkach pracowniczych, w zależności od indywidualnych potrzeb Klientów.

Ponadto działając w imieniu naszych Klientów prowadzimy sprawy w sporach z pracownikami przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych oraz dotyczące odwołań od decyzji inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.


Reprezentacja Pracowników

Kancelaria w ramach swojej działalności działa na rzecz pracowników – prowadzimy m.in. sprawy sądowe z zakresu roszczeń wynikających stosunków pracy takie jak:

sprawy o przywrócenie do pracy,

sprawy o odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy,

sprawy o odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, w tym odprawy pośmiertne,

sprawy w zakresie roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za pracę, w tym wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej,

sprawy dotyczące roszczeń z tytułu mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu,

sprawy o sprostowanie świadectwa pracy oraz wszelkich innych roszczeń pracowniczych.