Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Ewelina Koszel

 

Szkolenia

Kancelaria wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców, małych i średnich podmiotów gospodarczych oraz instytucji samorządowych.


Doświadczenie zespołu Kancelarii umożliwiło przygotowanie specjalnego programu szkoleń zamkniętych i otwartych - między innymi z zakresu problematyki umów handlowych, windykacji wierzytelności, prawa pracy i prawa autorskiego. Podczas zajęć poruszane są wszelkie kwestie związane z aspektami prawnymi – omawiane są przepisy regulujące dany obszar, jak również procedury mające na celu skuteczną realizację praw naszych Klientów.


Tytułem przykładu warto wskazać, że w czasie szkoleń z zakresu windykacji wierzytelności uczestnicy otrzymują merytoryczne informacje na temat dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, jak i egzekwowania ich w postępowaniu egzekucyjnym. W trakcie szkolenia poruszane są także zagadnienia postępowania zabezpieczającego wierzytelności i aspekty związane z ewentualną odpowiedzialnością karną. Solidne podstawy, które zdobędą uczestniczący w warsztatach mogą pozwolić na uchronienie przedsiębiorstwa przed niewypłacalnymi kontrahentami i – w przypadku takiej konieczności – podjęcie stosownych kroków mających na celu zabezpieczenie interesów firmy.


Szkolenia są zawsze precyzyjnie dostosowane do wymagań Klienta – w zależności od potrzeb mogą przybrać formę jednorazowego szkolenia, jak i cyklicznych szkoleń połączonych z aktywnym udziałem uczestników.